قوانین و مقررات

قوانین و مقررات ردکاپ در انتخاب محصول به مشخصات دقت نمایید در نهایت از انتخاب خود رضایت کامل داشته باشید. در صورتی که اشتباه انجام شده از سمت مشتری باشد، هیچگونه ضمانتی از طرف رد کاپ وجود ندارد. در وارد کردن آدرس، جزئی ترین موارد را ذکر کنید تا در دریافت محصول با مشکل رو به رو نشوید. نحوه ارسال محصول به عهده شماست، می توانید روشی که مناسب تر است را انتخاب نمایید. از زمان سفارش تا زمان تحویل می توانید با پیگیری سفارش از روند ارسال مطلع شوید. مدت زمان دریافت محصول با توجه به روزهای کاری درج شده اند. هر گونه خرابی در محصول بر عهده شرکت حمل کننده خواهد بود. در صورت هر گونه سوال و ابهام با پشتیبانی تماس بگیرید.